Public Training

ตุลาคม 2563

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO-90012015    ( 2 ตุลาคม 2563 )

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO-90012015    ( 2 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 15 ตุลาคม 2563 )

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 15 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย     ( 30 ตุลาคม 2563 )

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย     ( 30 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

พฤศจิกายน 2563

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 6 พศจิกายน 2563 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 6 พศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 20 พฤศจิกายน 2563 )

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 20 พฤศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ     ( 26 พฤศจิกายน 2563 )

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ     ( 26 พฤศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ธันวาคม 2563